Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından, Üniversitemizin İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönergesi yayınlandı.