Üniversitemizin Misyon, Vizyon ve Stratejileri doğrultusunda Genel Sekreterliğimiz ve bağlı Daire Başkanlıklarının,2016 yılı İş Planları oluşturulmuştur.

İş planları, 4/ay periyotlarında gözden geçirme yapılacak ve sonuçlarına göre yeniden iyileştirme planları oluşturulacaktır.

1. GENEL SEKRETERLİK İŞ PLANI

2. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

3. İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

4. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

6. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

7. SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

8. YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

9. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi