Üniversitemizin Misyon, Vizyon ve Stratejileri doğrultusunda Genel Sekreterliğimiz ve bağlı Daire Başkanlıklarının,2016 yılı İş Planları oluşturulmuştur.

İş planları, 4/ay periyotlarında gözden geçirme yapılacak ve sonuçlarına göre yeniden iyileştirme planları oluşturulacaktır.

1. GENEL SEKRETERLİK İŞ PLANI

2. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

3. İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

4. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

6. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

7. SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

8. YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

9. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI