BİLGİ EDİNME BİRİMİ

 

  • Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimi; 09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile faaliyete geçmiştir.

  • Birimin amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını yasaya uygun şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

  • Bilgi Edinme Birimi, Yasa gereği yapılan başvurulara 15 işgünü içerisinde cevap verilmesi gerekliliği ile üniversitemiz personeli, öğrencileri ve vatandaşlara eksiksiz hizmet vermektedir.

  • Bilgi Edinme Biriminin bir görevi de Üniversitemize gelen dilek ve şikâyetleri toplamak ve ilgili birim amirlerine sunmaktır.