SENATO SEKRETERYASI

  • Üniversite Senatosunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak ve bu kararları üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

  • Üniversite Senatosunda alınan, bölüm, program, fakülte açılması, öğrenci alınması kararlarını ve dekan atamalarını YÖK'e teklif etmek ve bunlarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak,

YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI

  • Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarında oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak ve bu kararları üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

  • Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarında alınan, öğretim görevlisi, öğretim üyesi, okutman, Uzman ve akademisyenlerin atamaları ve Üniversitemiz içi birimlerin talepleri ile ilgili kararlarının gerekli yazışmalarını gerçekleştirmek,