DSC_0147

Tuncay  SARAY

Yazı İşleri Müdürü

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

  • Genel Sekreterin ve /veya yetki verdiği Genel Sekreter Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği Genel Sekreterlik Birimlerinin; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerinin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar,

  • Üniversitenin amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,

  • Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırılmasını sağlar.

  • Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,

  • Sorumluluğundaki personellere iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmasını sağlar,

  • Sorumluluğundaki personellerin diğer birimler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,

  • Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,

  • Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,

  • Üniversiteye ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

  • Genel Sekreterin uygun göreceği her türlü görevi ilgili yürürlükteki mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.