Osman Savaş ÇETİNER 

       1974 Yılında Kırşehir ili, Mucur ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Mucurda tamamladı. 1992-1996 Yıllarında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden Mezun oldu. 2000-2001 Yılları arasında Petlas İnsan Kaynakları Biriminde, 2002-2012 Yılları arasında Kırşehir Valiliği  Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü görevi yaptı. 2012-2015 Yılları arasında Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Enformasyon birimlerinde görevler yaptı. 2015 Yılında Ahi Evran Üniversitesi Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna Yüksekokul Sekreteri olarak atandı. Ağustos 2015- Ocak 2018 yılları arasında Personel Daire Başkanı Vekili olarak görev yaptı. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle Genel Sekreter Yardımcısı Vekili olarak görev yapmaktadır.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi