Mehmet Zeki KÜÇÜK

1973 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, Orta ve Ticaret Lisesi tahsilini aynı yerde tamamladıktan sonra 1990 yılında girdiği Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Bir yıl vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 1996-2001 yılları arasında İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik A.B.D. Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Bu arada İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı.

2001-2011 yılları arasında özel sektörde; Tekstil örgü, terbiye ve boyama alanlarında teknik ve idari yönetim kademelerinde çalışmalarda bulundu.

2011 yılında memuriyete dönerek 2016 yılı sonlarına kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde Teknik Personel ve Kurum Müdürü olarak görev yaptı.

Aralık 2016’da Ahi Evran Üniversitesine Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Mehmet Zeki KÜÇÜK, Ekim 2017 tarihinden itibaren Ahi Evran Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi