GENEL SEKRETERLİK KALİTE KOMİSYONU

 

S.NO UNVANI ADI SOYADI BİRİMİ
1 Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK Genel Sekreterlik
2 Genel Sekreter Yrd.V. Osman Savaş ÇETİNER Genel Sekreterlik
3  Şube Müdürü Tuncay SARAY Genel Sekreterlik
4 Şef Aydın KORKMAZ Genel Sekreterlik
5 Bilgisayar İşletmeni

Ali ÇAVUŞ

Genel Sekreterlik
6 Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI Genel Sekreterlik
 7  Bilgisayar İşletmeni  Abdullah GÜNDÜZ  Genel Sekreterlik

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi