Üniversitemizde toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak amacıyla başlatılan, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında Genel Sekreterlik birimlerinin çalışmaları gözden geçirildi. 

Genel Sekreterlik birimleri olan;

Özel Kalem Müdürlüğü,

Yazı İşleri Müdürlüğü,

Büro İşleri Müdürlüğü,

İş Sağlığı ve İş Güvenliği,

birimlerinin, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yaptıkları çalışmalar değerlendirildi.