Genel Sekreter

  • Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

  • Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.

  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlar.

  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını, Üniversite’ye bağlı birimlere iletilmesini sağlar.

  • Üniversite idari yönetimin başıdır ve idari süreçleri yönetir.

 

 

Genel Sekreter Yardımcısı

  • Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanmasında Genel Sekretere yardımcı olur.

  • Genel Sekreterliğe vekaletinde, Genel Sekreterin sorumlu olduğu diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar.

  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Genel sekreterin vereceği diğer görevleri yapar ve yaptırır.

  • Genel Sekreter ile Genel Sekreterliğe bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlar.

 

Olusturulma Tarihi:2015-12-01 14:07:27
Guncelleme Tarihi: 2018-01-25 12:38:08