GENEL SEKRETERLİK KALİTE KOMİSYONU

 

S.NO UNVANI ADI SOYADI BİRİMİ
1 Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK Genel Sekreterlik
2 Genel Sekreter Yrd.V. Osman Savaş ÇETİNER Genel Sekreterlik
3  Şube Müdürü Tuncay SARAY Genel Sekreterlik
4 Şef Aydın KORKMAZ Genel Sekreterlik
5 Bilgisayar İşletmeni

Ali ÇAVUŞ

Genel Sekreterlik
6 Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI Genel Sekreterlik
 7  Bilgisayar İşletmeni  Abdullah GÜNDÜZ  Genel Sekreterlik

 

Olusturulma Tarihi:2017-06-13 06:03:56
Guncelleme Tarihi: 2019-05-06 10:16:56